مرداد ۲۱, ۱۳۹۴

بهینه سازی احتراق درکوره های پیش گرم نوردگرم مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون فعال

سازمان طرف قرارداد: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان سال شروع طرح پژوهشی : 1392 اهداف: سیستم نانوفیلتراسیون فعال با به کارگیری فیلترهای آلوستینا به همراه بهبود دهنده […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۴

استفاده از فناوری فعال،جهت حذف آلودگی های بیولوژیکی آب، به منظور افزایش بهره وری غشا در سیستم تصفیه آب

سازمان طرف قرارداد: پالایشگاه نفت اصفهان سال شروع پژوهش: ۱۳۹۰ اهداف: حذف آلودگی های بیولوژیک آب به منظور افزایش بهره وری غشا در سیستم های تصفیه […]