پالایش آب و آبزی پروری

آگوست 3, 2015

ماده آلی بایوجمی

ماده آلی بایوجمی که به صورت جامد و مایع در صنعت آبزی پروری جهت کنترل و افزایش کیفیت آب مورد مصرف قرار می گیرد. مزیت ها: […]
آگوست 3, 2015

اسیل Oseal C5), C5) پالایش آب از ناخالصی ها

محلول اُسیل C5، ترکیبی ست نوین که جهت تصفیه آب و محیط زیست آبزیان به کار می رود. مزیت ها: پالایش آب از پسماند گیاهی و […]
آگوست 3, 2015

استینا- 540 (Stina 540)، افزایش کارآیی چرخه‌های آبی ماهیان سردآبی

محلول استینا 540، ترکیبی ست نوین که جهت بهبود محیط زیست آبزیان، استفاده می شود. مزیت ها: افزایش سرعت نیتریفیکاسیون ( چرخه نیترات زدایی) افزایش اکسیژن […]
آگوست 3, 2015

استینا- 400 (Stina 400)، افزایش کارآیی چرخه‌های آبی ماهیان گرمابی

محلول استینا 400، ترکیبی ست نوین که جهت بهبود محیط زیست آبزیان، استفاده می شود. مزیت ها: افزایش اکسیژن محلول در آب افزایش چشمگیر تعداد فیتوپلاکتونها […]