خرداد ۲۴, ۱۳۹۵

الهام درخشان

  کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه پروژۀ بایوجمی- بخش تجاری سازی     سوابق علمی-پژوهشی: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی( اصلاح نباتات) از دانشگاه صنعتی اصفهان […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

سید امید هوایی

کارشناس ارشد تحقیق و توسعه پروژۀ بایوجمی بخش پژوهش‌های گلخانه‌ای سوابق علمی-پژوهشی: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت) از دانشگاه آزاد اسلامی (عنوان پایان نامه:اثر تنش خشکی بر […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

عارف سپهری

کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه پروژۀبایوجمی بخش زراعت و باغبانی سوابق علمی-پژوهشی: کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت) از دانشگاه آزاد اسلامی(عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر […]