کارگاه آموزشی و جلسه هم اندیشی پالایش آب و خاک با همکاری شرکت نانو صنعت واحد پرشیا پدیدآورنده فناوری” بایوجمی” در سازمان جهادکشاورزی اصفهان