نانو بایو راکتور غشایی (NMBR)، فناوری پایه برای بازیافت ضایعات

سازمان طرف قرارداد: شرکت نانو واحد صنعت پرشیا

سال شروع پژوهش: ۱۳۸۸

اهداف پروژه نانو بایو راکتور غشایی :

 • تولید فناوری پایه با استفاده از روش های بهبود یافته در تصفیه ضایعات آلی به معدنی
 • بهره گیری از ترکیب نانوفیلتراسیون و بایو تکنولوژی به منظور کاهش هزینه های تصفیه و حفظ ارزش های غذایی در فرآیند بازیافت

نتایج و دستاوردها:بایو راکتور غشایی

 • فناوری تولید کمپوست غنی شده بایوجمی
 • فناوری تولید کود مایع
 • افزایش سرعت فرآیند تولید کمپوست و کود مایع
 • تولید کمپوست وکود مایع، غنی شده از مواد غذایی ماکرو و میکرو
 • کاهش قابل توجه بار میکروبی در محصولات
 • بازیافت سریع آب
 • فناوری تولید سوخت پاک

تاثیرات تحقق پروژه:

 • کاهش آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای (NH3، H2S، CO2 و ….)
 • توسعه فناوری کشاورزی پایدار
 • تولید سوخت پاک ( بیو گاز و …)

 

ادامه مطلب: