پروژه بایوجمی

بایوجمی

پروژه‌های انجام شده توسط بایوجمی و کاربردها

ترکیب بهساز خاک بایوجمی (Bio GME)

کمپوست ارگانیک بایوجمی (به صورت پودر یا گرانول) با بازیافت برخی ضایعات کشاورزی (زراعی، دامی) با هدف بهسازی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک جهت افزایش قابلیت جذب مواد غذایی مورد نیاز گیاه تولید شده است.

کمپوست ارگانیک بایوجمی براساس تاییدیه شماره ۲۴۳/۳۲۰۱ مورخ ۴/۵/۱۳۹۳ وزارت جهادکشاورزی-موسسه تحقیقات خاک و آب در دسته ترکیبات بهساز خاک، تولید شده است. پروسه فرآوری این محصول که شامل روش های مدرن علمی و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته می باشد در شرکت نانو واحد صنعت پرشیا انجام می شود به نحوی که:

 • فرآیند فرآوری کمپوست از ۴-۳ ماه به ۱۲-۱۰ روز کاهش یافته است
 • از اتلاف مواد مغذی داخل کمپوست جلوگیری می شود
 • امکان تعریف فرمولاسیون عناصر متناسب با شرایط خاک و نیاز گیاهی فراهم شده است
 • میزان پاتوژن ها کاهش و میزان باکتری های مفید افزایش می یابد
 • شرایط محیطی مناسب جهت توسعه شبکه ریشه فراهم می شود
 • دسترسی و جذب مواد غذایی برای آوندهای گیاهی افزایش می یابد
 • از تجمع مواد غذایی (شوری خاک) جلوگیری می شود
 • از متراکم شدن خاک (عدم تهویه مناسب) جلوگیری می شود
 • آلودگی شیمیایی منابع آبی و خاکی کاهش می یابد
 • جلوگیری از فرسایش خاک و اصلاح خاک های فرسوده
 • بهره وری در مصرف آب افزایش می یابد

جهت دست یابی به نتایج موفق، روش مصرف مواد غذایی و مهندسی فارم متناسب با نیاز گیاهی و خصوصیات آب و خاک محل کشت و کار-موسوم به روش بایوجمی-  تدوین شده است.

تاثیرات تحقق پروژه:

 • جذب بالای مواد مغذی، افزودن مواد متناسب با نیاز گیاه و اجرای “کشاورزی دقیق”
 • بهبود رشد و بنیه گیاه در مقابله با تنش های زیستی و غیرزیستی در اثر افزایش ماده سازی در گیاه
 • غلیظ تر شدن شیره گیاهی در پی افزایش قابلیت جذب مواد و افزایش جذب غیرفعال ریشه، مقاومت گیاه در برابر تنش سرما و یخ زدگی
 • افزایش عملکرد در اثر مصرف بایوجمی (افزایش درصد جوانه زنی، رشد گیاه، اجزای عملکرد)
 • استحکام گیاه و مقاومت به ورس
 • افزایش ماده آلی خاک تا حد مورد نظر (افزایش CEC، خاکدانه سازی و تعدیل اسیدیته و قلیائیت)
 • صرفه جویی در مصرف آب (احیای خاکدانه ها، ساختمان اسفنجی خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک)

ترکیب بهساز خاک بایوجمی (Bio GME compost)

بایوجمی جامد (Bio GME Solid-BGS)،که بصورت پودر یا گرانول تهیه می شود، راه حلی جامع برای افزایش اثربخشی مواد غذایی خاک و صرفه جویی در مصرف آب است. به طوری که  نسبت به سایر کودهای آلی مشابه، مواد غذایی را راحت تر در دسترس گیاه قرار می دهد تا کارآیی جذب مواد توسط ریشه افزایش یابد. در عین حال مصرف چند باره آن خصوصیات خاک را بهبود می بخشد.

مزیت ها:

 • تعدیل pH خاک، افزایش ماده آلی و بهساز ساختمان خاک
 • افزایش تبادل یون ها در خاک و افزایش موجودات زنده خاکزی
 • قابل استفاده در تمامی شرایط آبی و خاکی
 • افزایش ظرفیت نگهداری آب و هوا در خاک
 • عاری از بذر علف هرز و عوامل بیماری زا
 • ترکیبی زیست سازگار و هم راستا با اهداف کشاورزی پایدار

روش مصرف:

اختلاط با بستر کاشت تا عمق فعالیت ریشه

نکته مهم: مصرف این کمپوست باید در قالب روش بایوجمی و زیر نظر کارشناس مورد تایید شرکت انجام شود.

اهداف: 

 • افزایش کمی و کیفی تولیدات زراعی
 • تولید محصولات با کیفیت، با دوام و سالم
 • اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستر کاشت از جمله بافت، ساختمان، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی
 • بهره وری در مصرف و افزایش کیفیت آب
 • افزایش بار فلور خاک (Soil Flora)، اعم از  میکرو ارگانیسم های همزیست و آزاد زی  چرخه های نیتروژن، فسفر، پتاسیم و اصلاح کنندگان فیزیک خاک

 نتایج و دستاوردها:

به کارگیری روش بایوجمی شامل موارد زیر می شود:

 • ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک
 • ارزیابی ویژگی های شیمیایی آب
 • مدیریت به کارگیری کمپوست بایوجمی
 • مدیریت به کارگیری محلول های استینا، اُسیل و بایوجمی مایع
 • مدیریت به کارگیری عناصر غذایی و سایر نهاده های کشت

که در مزارع نتایج مطلوبی به همراه داشته است :

 • افزایش عملکرد محصول
 • افزایش کیفیت محصول

تاثیرات تحقق پروژه:

برای نمونه، نتایجی که به تایید اداره جهادکشاورزی و خانه کشاورز رسیده است ارائه می شود:

روش بایوجمی، در کشت و کار محصولات زراعی

روش بایوجمی جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصولات گلخانه ای (کشت خاکی و هیدروپونیک)

سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیا

سال شروع پژوهش: اسفند ۱۳۹۱

اهداف:

 • افزایش بهره وری و عملکرد تولیدات گلخانه ای در سطح استاندارد کشور های اروپایی
 • تولید محصولات با کیفیت، با دوام و سالم
 • اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی بستر کاشت از جمله بافت، ساختمان، اسیدیته، هدایت الکتریکی، ظرفیت تبادل کاتیونی
 • بهره وری در مصرف و افزایش کیفیت آب
 • افزایش بار میکروارگانیسم های مفید در خاک

نتایج و دستاورد های پروژه:

 • افزایش عمر مفید بوته ها
 • افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی و کاهش استفاده از سموم دفع آفات و بیماری ها (تولید محصول سالم)
 • تولید محصول با ماندگاری بالا
 • کاهش قابل توجه قلیاییت و شوری خاک گلخانه در حد جذب مطلوب عناصر غذایی
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و فراهم نمودن شرایط مناسب جذب توسط ریشه
 • تدوین روش کشت بایوجمی در گلخانه های سبزی و صیفی و آموزش به کارشناسان گلخانه
 • افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت محصولات گلخانه های تحت پوشش روش بایوجمی

تاثیرات تحقیق پروژه:

 • صرفه جویی اقتصادی در مصرف سموم دفع آفات و بیماری ها
 • کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب
 • صرفه جویی در دستمزد کارگر و استفاده از ماشین آلات

کود مایع بایوجمی

بایوجمی مایع (BGLBio GME Liquid)، ترکیب برجسته ای ای از ترکیبات آلی (اسیدهای امینه، فولویک و هیومیک) است که ضمن کمک به تغذیه گیاه، به دلیل خاصیت کلات کنندگی باعث افزایش جذب کودهای شیمیایی شده و بهبود کمیت و کیفیت محصول و همچنین افزایش عملکرد را در پی دارد.

مزیت ها:محلول بایوجمی

 •  ترکیبی مناسب جهت تعدیل pH خاک، افزایش تبادل یون ها
 • افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی
 • افزاینش سایز و وزن محصولات
 • قابل استفاده در تمامی روش های آبیاری (غرقابی، بارانی و قطره ای)
 • اثربخشی سریع
 • قایل استفاده در گستره وسیعی از خصوصیات آب و خاک
 • ترکیبی زیست سازگار و هم راستا با اهداف کشاورزی پایدار
 • قابل استفاده برای کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای (زینتی، سبزی و صیفی)

 روش مصرف:

 • همراه با آب آبیاری براساس غلظت معینمحلول بایوجمی