مجید حاجی رسولیهاMajid Haajrasoliha

عضو هیأت مدیره و مدیر کارخانه (واحد تولید)

 

سوابق علمی:

  • کارشناس مدیریت صنعتی

 

سوابق اجرایی:

  • عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه شرکت نانو پاک پرشیا
  • مدیر عامل و مدیر کارخانه شرکت ذوب صنعتی ایران
  • مدیرعامل و مدیر کارخانه شرکت ذوب کاران قزوین
  •  ۱۸ سال سابقه مدیریت فنی