مدیریت و مرکز تحقیقات:

اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی دو-واحد ۱۲۴-۱۲۵
تلفن: ۶۴-۳۳۹۳۲۲۶۰-۰۳۱
تماس با مشاوران : ۳-۳۳۹۳۲۲۶۲-۰۳۱
 فکس: ۸۹۷۸۳۷۸۷-۰۲۱
ایمیل: nano1.industrial@gmail.com

واحد تولید:

اصفهان- شهرک صنعتی مبارکه-فاز اول خیابان دوم- پلاک ۱۵
تلفن: ۵۲۳۷۴۳۵۰-۰۳۱
فکس:۵۲۳۷۳۰۷۱-۰۳۱

همکاری با ما:

در صورت تمایل به همکاری با شرکت نانو واحد صنعت پرشیا  فایل پرسشنامه اطلاعات فردی را تکمیل کرده و به آدرس ایمیل شرکت بفرستید.