بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان از محل پروژه زیست پالایی تسریع یافته تالاب انزلی توسط فناوری بایوجمی:

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان از محل  پروژه بررسی تاثیرات زیست پالایی  در کاهش لجن و افزایش عمق تالاب انزلی ( پایلوت استخر پرورش ماهیان قلم گوده ) بازدید میدانی بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی محیط زیست گیلان

 مدیر کل محیط زیست گیلان

مدیر کل محیط زیست گیلان درمعیت مدیر کل شیلات گیلان، مدیر کل دفتر تالابهای کشور  دکتر باقرزاده کریمی ،معاون فنی حفاظت محیط زیست گیلان ،رییس اداره عملکرد محیط زیست گیلان و نیز  رییس محیط زیست شهرستان بندر انزلی صبح امروز  از محل  پروژه بررسی تاثیرات زیست پالایی  در کاهش لجن و افزایش عمق تالاب انزلی ( پایلوت استخر پرورش ماهیان قلم گوده ) بازدید میدانی بعمل اوردند.

در این بازدید نحوه انجام پروژه توسط فناوری بایوجمی که مجری آن شرکت نانو واحد صنعت پرشیا مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می باشد،  مورد ارزیابی قرار گرفت .

این طرح ( بکاربری فناوری بایوجمی)  درواقع درمورد کاهش میزان لجن تالاب انزلی و افزایش عمق آن به روش زیست پالایی تسریع یافته  تحقیق می نماید.

photo_2017-12-30_12-31-00

photo_2017-12-20_12-56-05

 

photo_2017-12-30_12-29-54