بازدید دکتر کلانتری دبیر کل خانه کشاورز ایران و مهندس کشاورز معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از سایت پرورش ماهی (بابل سال ۹۴)