افتخارات و اختراعات

 

 افتخارات
برگزیده و برنده تندیس طلایی برترین فنافرین کشور از پنجمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی، 1388
محصول نمونه خانه صنعت و معدن در حوزه تحقیق و توسعه استان اصفهان، 1389
نوآور برتر در سومین همایش بین المللی نوآوری و عدالت اقتصادی، 1389
تندیس سومین نمایشگاه ملی علم تا عمل، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان، 1391
پژوهشگر برتر در هفتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان، 1390
واحد فناور برتر در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر، 1390
کسب رتبه اول وکسب عنوان برتر در شاخص تعداد فناوری تجاری شده در بین شرکت های مستقر در شهرک علمی–تحقیقاتی اصفهان، 1390
برگزیده هشتمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، 1391
برگزیده استانی هفتمین جشنواره کارآفرینان برتر، 1391
کار آفرین برتر استان، 1391
فناور برتر استان در هشتمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان،1391
کارآفرین برتر هفتمین جشنواره امتنان،1391
عنوان فناور برترآسیا درسال 2013 از هفدهمین دوره مسابقات پارک های فناوری آسیا (ASPA Award 2013)
برگزیده نهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی،1392

اختراعات تجاری سازی شده:

  • ثبت اختراع میکرو امولوسیون لیپیدي، خوراکی پایدار محلول در آب محافظ میوه و سبزیجات به شماره 69623 در سال 1390
  • ثبت اختراع تغییر اتمسفر هوا دهی بافت وکاتالیست در اکسیداسیون پیشرفته برای تصفیه فاضلاب به شماره ثبت 72155 در سال 1390
  • ثبت اختراع پوشش نانوکامپوزیتی برای کاهش تلفات در خطوط انتقال نیرو به شماره ثبت 72364 در سال1390
  • ثبت اختراع پوشش محافظ قابل شستشوی چغندرقند جهت افزایش عمر انباری، حفظ قند قابل استحصال و بهبود ضریب قابل استحصال شکر به شماره 78251 در سال 1391
  • ثبت اختراع تهیه نانوکمپوزیت سازگار با محیط زیست Tio2,Sio2,Ag,Chitosan برای کاهش تلفات در خطوط انتقال نیرو و تجهیزات انتقال انرژی الکتریکی به شماره 78339 در سال 1391
  • ثبت اختراع تصفیه آب و پساب با روش ترکیبی از تغییر اتمسفر هوادهی، فتوکاتالیست و اولتراسونیک به شماره ثبت 82361 در سال 1392