محلول زیست سازگار اُسیل (Oseal C5)
می 3, 2015
فیلتر آلوستینا
می 3, 2015
محلول استینا 400، ترکیبی ست نوین که جهت افزایش جذب مواد غذایی به صورت مکمل با اُسیل C5، استفاده می شود.12e

مزیت ها:

  • ضد عفونی کننده خاک و کاهنده جمعیت پاتوژن ها
  • بهبود ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک
  • افزاینده حجم ریشه
  • کاهنده شوری خاک و آب

روش مصرف:

همراه با آب آبیاری براساس غلظت معین استینا 400، همراه با آب آبیاری مصرف می شود. این محصول در انواع روش های آبیاری (غرقابی، بارانی، غرقابی و..) قابل مصرف است.

توجه مهم: میزان مصرف این محلول به خصوصیات فیزیولوژیک گیاه و فیزیکوشیمیایی بستر کاشت و آب مصرفی بستگی دارد و براساس تشخیص کارشناس تعیین می شود.