مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

کنترل و بهبود کیفیت آب در صنعت آبزی پروری (ماهیان گرمابی و میگو)

سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیا سال شروع پژوهش:  1392 اهداف: پروژه بایو جمی (Bio GME) با هدف مدیریت بهینه چرخه تبدیل مواد در اکوسیستم […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

ترکیب بهساز خاک بایوجمی (Bio GME)

سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیا سال شروع پژوهش:  1389 اهداف:  کمپوست ارگانیک بایوجمی (به صورت پودر یا گرانول) با بازیافت برخی ضایعات کشاورزی (زراعی، […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

روش بایوجمی، در کشت و کار محصولات زراعی

سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیا سال شروع پژوهش: 1390 اهداف:  افزایش کمی و کیفی تولیدات زراعی تولید محصولات با کیفیت، با دوام و سالم اصلاح […]
مرداد ۱۷, ۱۳۹۴

روش بایوجمی جهت افزایش خصوصیات کمی و کیفی محصولات گلخانه ای (کشت خاکی و هیدروپونیک)

سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیا سال شروع پژوهش: اسفند 1391 اهداف: افزایش بهره وری و عملکرد تولیدات گلخانه ای در سطح استاندارد کشور های […]