اردیبهشت ۴, ۱۳۹۴

افتخارات و اختراعات

افتخارات و اختراعات افتخارات عکس شرح شماره 12 برگزیده و برنده تندیس طلایی برترین فنافرین کشور از پنجمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی، 1388 شماره 13 […]
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۴

تاریخچه

تاریخچه پس از 2 مورد تجربه موفق انتقال نانو تکنولوژی و بومی سازی آن درکشور، شرکت نانو واحد صنعت پرشیا به عنوان واحد فناور در زمینه […]