محصولات و خدمات

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

کود مایع بایوجمی (Bio GME liquid)

بایوجمی مایع (BGL–Bio GME Liquid)، ترکیب برجسته ای ای از ترکیبات آلی (اسیدهای امینه، فولویک و هیومیک) است که ضمن کمک به تغذیه گیاه، به دلیل […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

ترکیب بهساز خاک بایوجمی (Bio GME compost)

بایوجمی جامد (Bio GME Solid-BGS)،که بصورت پودر یا گرانول تهیه می شود، راه حلی جامع برای افزایش اثربخشی مواد غذایی خاک و صرفه جویی در مصرف آب است. […]