مخصوص تغذیه گیاه و پالایش خاک

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

استینا- 400 (Stina 400)

محلول استینا 400، ترکیبی ست نوین که جهت افزایش جذب مواد غذایی به صورت مکمل با اُسیل C5، استفاده می شود. مزیت ها: ضد عفونی کننده […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

محلول زیست سازگار اُسیل (Oseal C5)

ترکیبی منحصر به فرد جهت افزایش رشد گیاها ن که به صورت مکمل همراه با استینا-400 استفاده می شود.  مزیت ها: اصلاح خواص فیزیکی خاک از […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

کود مایع بایوجمی (Bio GME liquid)

بایوجمی مایع (BGL–Bio GME Liquid)، ترکیب برجسته ای ای از ترکیبات آلی (اسیدهای امینه، فولویک و هیومیک) است که ضمن کمک به تغذیه گیاه، به دلیل […]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۴

ترکیب بهساز خاک بایوجمی (Bio GME compost)

بایوجمی جامد (Bio GME Solid-BGS)،که بصورت پودر یا گرانول تهیه می شود، راه حلی جامع برای افزایش اثربخشی مواد غذایی خاک و صرفه جویی در مصرف آب است. […]