پوشش چندمنظوره نانوکامپوزیت بر روی خطوط انتقال نیرو

با توجه به ارزش انرژي و پيامدهاي زيست محيطي ای كه افزايش تلفات به همراه دارد، لازم است اقدامات مؤثري در زمينه كاهش تلفات صورت گيرد. اين مهم قابل دستيابي نيست مگر با برنامه ريزي مناسب و تعيين نقشه راه.
مشكلي كه در شبكه قدرت ايران وجود دارد، عدم وجود اطلاعات كافي در مورد تلفات است. به عنوان مثال در مورد ميزان تلفات كروناي خطوط فشار قوي اطلاعاتي در دست نيست. اين در حالي است كه با افزايش سطح ولتاژ خطوط، تلفات كرونا از اهميت زيادي برخوردار مي­شود. هر چند محاسبه دقيق ميزان تلفات شبكه از اهميت بسيار زيادي در برنامه ريزي صحيح جهت بهينه نمودن تلفات دارد اما به كارگيري روش هايي مانند پوشش دهي خطوط انتقال كه شرح كارايي آن در ادامه آمده است، مي تواند ضمن كاهش تلفات و صرفه جويي در مصرف منابع سوخت كشور، كاهش آلودگي هوا و افزايش ظرفيت بهره برداري از خطوط را به همراه داشته باشد.
آن چه دراین پروژه ارائه می شود یک نوع پوشش نانو کامپوزیت  به منظور کاهش تلفات ناشی از کرونا و بهبود پارامترهای الکتریکی و مکانیکی خطوط انتقال نیرو است که برای اولین بار در جهان توسط شرکت نانو واحد صنعت پرشیا تولید شده است. اضافه کردن این پوشش ها به خطوط انتقال نیرو باعث بهبود دفع حرارتی شده و در نتیجه ظرفیت انتقال توان را افزایش می دهد. به علاوه این پوشش ها قادر به کاهش مقاومت خطوط بوده و میزان تلفات انرژی را کاهش می دهند. بدین ترتیب هزینه های انتقال نیرو ناشی از تلفات انرژی و احداث خطوط جدید به دلیل قابلیت بیشتر انتقال توان از خطوط موجود، کاهش یافته و صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

56

 

در این پوشش ها از نانو ذرات (Tio2-Sio2) به عنوان پرکننده استفاده شده است. دلیل استفاده از (Tio2) خواص ایده آل این ماده در کاهش تلفات کرونا می باشد. در این پروژه از فیلم های نانو هیبریدی (Tio2) که به کمک فرایند پلیمریزاسیون پخشی  تولید می شوند، به عنوان پوشش استفاده شده است. همچنین در پوشش فوق از (Sio2) نیز توأم با (Tio2) ، به منظور خاصیت پلیمریزاسیون و ترکیب پذیری بهتر مواد آلی و ایجاد پوشش بهتر و همچنین ایجاد خاصیت آب گریزی و خود تمیز شوندگی در پوشش تولید شده و قوت بخشیدن به خواص (Tio2)، استفاده شده است.

از جمله ویژگی های فنی مثبت  پوشش مذکور می توان موارد زیر را نام برد:

1-کاهش اتلاف انرژی الکتریکی
2- افزایش راندمان الکتریکی خطوط انتقال
3- افزایش مقاومت در برابر کرونا و پدیده شکست الکتریکی
4- کاهش تلفات حرارتی در خطوط نیرو
5- کاهش شدت فرسودگی در هادی های خطوط انتقال
6- خاصیت افزایش عایق سطحی در پوشش ایجاد شده
7- ایجاد خاصیت آب گریزی و خود تمیزشوندگی در پوشش ایجاد شده و در نتیجه جلوگیری از یخ زدگی خطوط  در مناطق سردسیر
8- کاهش خسارت خطوط انتقال در مناطق آلوده
9- سازگاری با محیط زیست

korona78