نام شرکت: کیمیا پالایش  گلپا (گلپایگان)
مدیرعامل: مهندس مجید وثوقی
تلفن:  03157248333 –    09131018516
فکس:  03157248322
نشانی: گلپایگان، شهرک صنعتی، بلوار صنعت، فاز 1، خیابان امید، نبش امید1، پلاک 107
ایمیل:  majid_vossughi@yahoo.com