نام شرکت: نوین اکسیر طبیعت پارس (مورچه خورت -اصفهان)
مدیر:دکتر پیمان فلسفین
تلفن تماس:
 ۰۹۱۳۱۱۴۶۷۰۵ – ۰۹۱۳۱۱۷۵۲۹۷
نشانی: مورچه خورت، کیلومتر ۳۰ جاده قدیم نطنز، روستای آب سنجد

ایمیل:   payvet87@yahoo.com