Notice: تابع wpdb::prepare به‌صورت نادرست فراخوانی شد. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). لطفاً برای اطلاعات بیشتر، اشکال زدایی در وردپرس را مشاهده کنید. (این پیام در نگارش 4.8.3 اضافه شده است) in /home/nano/public_html/wp-includes/functions.php on line 3943
کنترل و بهبود کیفیت آب در صنعت آبزی پروری (ماهیان گرمابی و میگو) – نانو واحد صنعت پرشیا
سازمان طرف قرارداد:شرکت نانو واحد صنعت پرشیاIMGA0985
سال شروع پژوهش:  1392

اهداف:

پروژه بایو جمی (Bio GME) با هدف مدیریت بهینه چرخه تبدیل مواد در اکوسیستم های آبی شروع شده است که شامل مدیریت به کار گیری مادۀ آلی بایوجمی (Bio GME)، محلول های استینا 400 (Stina 400) و اُسیل C5 (OSeal C5) و ارزیابی شاخص های قلیائیت، اسیدیته، ترکیبات نیتروژنه، اکسیژن محلول به همراه مدیریت بهینه مصرف مواد غذایی در محیط های پرورش آبزیان گرمابی ومیگو است.

نتایج و دستاوردها:

 • افزایش بار موادآلی در آب وتامین مواد مورد نیاز چرخه فتوسنتز
 • افزایش دامنه فتوسنتز
 • کنترل جمعیت پلانکتونی
 • تامین اکسیژن مورد نیاز توسط کنترل فتوسنتز- تنفسIMG_1153 - Copy1
 • کاهش مقدار مصرف غذا وصرفه جویی در هزینه ها
 • کاهش مقدار ضایعات دفعی آبزی و کنترل BOD و COD در محیط آبزی پروری

تأثیرات تحقق پروژه:

 • افزایش کیفیت آب
 • افزایش تراکم
 • کاهش مصرف آب
 • کاهش چشمگیر تلفات در تابستان
 • بهبود ضریب تبدیل (FCR)