پوشش چند منظوره نانو کامپوزیت بر روی خطوط انتقال نیرو با هدف بهبود پارامترهای مکانیکی و الکتریکی خطوط انتقال نیرو

سازمان طرف قرارداد: شرکت برق منطقه ایی اصفهان
سال شروع پژوهش: 1390

اهداف:transmission-lines

در این پروژه با استفاده از فناوری نانو، راهکارهای بهینه و جدیدی برای طراحی و ساخت یک نانو کامپوزیت و بررسی روش های پیاده سازی آن بر روی خطوط انتقال نیرو به منظور بهبود پارامترهای  مکانیکی و الکتریکی خط انجام می گیرد.

نتایج و دستاوردهای پروژه:

  • کاهش 90 درصدی تلفات کرونا (Corona) در خطوط انتقال نیرو
  • کاهش چشمگیر تلفات حرارتی در خطوط انتقال نیرو
  • ایجاد پوشش های یخ گریز در نواحی سردسیر کشور و کاهش صدمات یخ
  • کاهش دمای هادی در اثر افزایش انتقال حرارت5

تأثیرات تحقق پروژه:

  • صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان قابل توجه
  • کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از تلفات کرونا
  • ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در صنعت برق از طریق کاهش انرژی مصرفی در خطوط نیرو
ادامه مطلب: