پوشش خوراکی میوه و سبزی – خانواده اُسیل (O Seal)

سازمان طرف قرارداد: شرکت نانو واحد صنعت پرشیا
سال شروع پژوهش: 1388

اهداف: 

هدف از این طرح اصلاح اتمسفر داخلی میوه ها پس از برداشت (در مراحل انتقال و انبار داری) با استفاده از ترکیبات خوراکی و زیست سازگار در تهیه یک پوشش محافظ به عنوان حفاظ نیمه تراوا بر روی سطح میوه است به طوری که بتواند:
 • نرخ تنفس میوه را کاهش دهدپوشش خوراکی میوه اسیل
 • تبدیلات و انتقال گازها را کاهش دهد
 • محیط ایده آلی متناسب با نیاز میوه فراهم کند
 • هنگام مصرف امکان شستشوی پوشش از روی سطح میوه با آب وجود داشته باشد

نتایج و دستاوردها:

 • حفظ ارزش غذایی میوه و سبزی
 • حفظ عطر و طعم واقعی میوه و سبزی
 • افزایش قابل توجه طول عمرمیوه و سبزی پس از برداشت
 • کاهش ضایعات میوه و سبزی در زنجیره تولید تا مصرف
 • افزایش بهره وری در مصرف آب

تاثیرات تحقق پروژه:

 • کاهش ضایعات بی رویه محصولات کشاورزی و خلق ثروت ملی
 • ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی