نام شرکت: نوین پالایش سبز اسپادانا (اصفهان)
مدیر: مهندس مهدی ناصری
تلفن تماس:
۳۳۹۳۲۲۶۰ ۰۳۱  – ۰۹۱۳۳۲۰۰۷۲۴
فکس: ۰۳۱ ۳۳۹۳۲۲۶۵
نشانی: اصفهان شهرک صنعتی رنگسازان (رازی) – بلوارتوسعه – بلوارکاوشگران
سایت: http://www.biogme-es.ir
ایمیل:  info@biogme-es.ir