نانو بایوراکتور غشایی

فناوری (NMBR (Nano Membrane Bio Reactor شامل انواع بخش های تهیه کمپوست و کود مایع، خوراک دام و طیور و تصفیه آب و پساب میباشد. با استفاده از این فناوری می توان کودهای دامی و مرغی را تصفیه و پالایش نموده و جهت مصارف کشاورزی و همچنین خوراک دام و طیور و آبزیان استفاده کرد. در سیستم NMBR از فناوری های روز نانو و اکسیداسیون پیشرفته استفاده شده است. این فناوری سبب تسریع فرآیند تولید و جلوگیری از اتلاف مواد مغذی داخل کود شده و امکان افزودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را نیز فراهم می کند.
از دیگر سو، امکان تصفیه پساب با استفاده از این سیستم میسر است؛ به این صورت که پس از جداسازی فاز مایع و جامد، مواد جامد آن به کمپوست تبدیل شده و بخش مایع باقیمانده (پساب) به سیستم نانو بیو غشای راکتورهدایت می شود. پساب پس از تصفیه قابل استفاده در بخش کشاورزی می باشد.

از مزایای کمپوست و کود مایع تهیه شده در این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دارای مقدارمناسب موادمغذی لازم برای گیاه
 • زیست سازگار و عاری از بوی نامطبوع، بذرعلف هرز و لارو حشرات
 • زمان تهیه کوتاه تر456
 • میزان پاتوژن ها در حد استانداردهای معتبر
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش
 • افزایش سرعت و میزان رشد و افزایش باردهی
 • کمک به اصلاح خاک (افزایش ترکیبات آلی)
 • قابلیت نگهداری آب (کاهش تبخیر سطحی)
 • قیمت قابل رقابت نسبت به محصولات مشابه
 • فراوانی و ارزان بودن مواد اولیه در کشور

از جمله مزایای این سیستم در تصفیه آب موارد زیر می باشد:

 • کاهش چشمگیر زمان پروسه تصفیه
 • عدم استفاده از ترکیبات شیمیایی در فرآیند تصفیه
 • امکان تصفیه در فضای بسته و حذف آلودگی زیست محیطی
 • اشغال نمودن فضای بسیار کم نسبت به روش های متداول
 • توانایی بسیار مطلوب در حذف مواد سمی و آلودگی بیولوژیکی
 • کاهش نیاز به تاسیسات تصفیه و صرفه جویی در هزینه های نگهداری

کاربرد تکنولوژی نانو بایو رآکتور غشایی

سیستم طراحی شده در این اختراع جهت تصفیه آب، بازیافت پساب های صنعتی و شهری و همچنین تصفیه فضولات دامی کاربرد دارد. از زیر شاخه های این تکنولوژی می توان به
تولید بیوگاز جهت سوخت ژنراتورها، آماده سازی بستر پاک جهت دام اشاره کرد.