کارشناس ارشد واحد تحقیق وتوسعهNikoubakht

پروژۀ نانو فیلتراسیون فعال

 

سوابق علمی-پژوهشی:

 • کارشناس ارشد مهندسی شیمی (عنوان پایان نامه: مدلسازی و شبیه سازی کوره های پیشگرم نورد گرم و بررسی تأثیر بکارگیری نانو فیلتراسیون فعال در بهبود عملکرد کوره)
 • کارشناس مهندسی شیمی( عنوان پایان نامه: روشهای ساخت و کاربرد غشای حلزونی (اسپیرال) )

  نویسنده مقالات پژوهشی:

 • “شبیه سازی و مدلسازی احتراق در کوره پیشگرم نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه و بررسی مدل های آشفتگی”، ششمین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان، خرداد۹۴

سوابق اجرایی:

 • کارشناس ارشد تحقیقات در پروژه ” بهینه سازی احتراق در کوره های پیشگرم نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون فعال”، شرکت نانو واحد صنعت پرشیا
 • همکار پژوهشکده صنعت نفت تهران در طرح پژوهشی روش های ساخت وکاربرد غشای حلزونی (اسپیرال)
 • همکار شرکت گاز استان مازندران در طرح پژوهشی روش های حفاظت و جلوگیری از خوردگی لوله های انتقال گاز با استفاده از پوشش های نانو کامپوزیتی پلیمری

مهارت های تخصصی:

 • فرایندهای تصفیه آب
 • ساخت و کاربرد غشای اسپیرال
 • ساخت و کاربرد نانوکامپوزیت های یلیمری
 • طراحی فرایند های سیستم های جداسازی
 • نانوفیلتراسیون فعال