2

دکتر فرشید سهیلی نجف آبادی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

سوابق علمی-پژوهشی:

 • دکتری نانوالکترونیک از دانشگاه ملی مالزی
 • کارشناس ارشد مهندسی الکترونیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • کارشناس مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • ثبت بیش از 60 مقاله علمی، 2 اختراع جهانی و12 اختراع ملّی

سوابق اجرایی:

 • موسس شرکت نانو واحد صنعت پرشیا
 • فناور برتر از جشنواره بین المللی شیخ بهایی (2 بار)
 • کار آفرین برترملی از جشنواره ملّی امتنان
 • کار آفرین برتر از جشنواره استانی کارآفرینان برتر
 • مدیریت انتقال فناوری شرکت نانو پاک کره جنوبی
 • کسب عنوان مدیرعامل برتر با پرچم (Multimedia Super Corridor) مالزی در سالهای 2002 تا 2007 میلادی با عنوان برند Mixsig logic
 • 14 سال مدیر فنآوری و مدیریت عامل در شرکت های پیشرو در فناوری (High-tech) در کشورهای سنگاپور، مالزی