مدیریت و مرکز تحقیقات:

اصفهان بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- ساختمان فن آفرینی دو-واحد 124-125
تلفن: 64-33932260-031
 فکس: 89783787-021
ایمیل: nano1.industrial@gmail.com

واحد تولید:

اصفهان- شهرک صنعتی مبارکه-فاز اول خیابان دوم- پلاک 15
تلفن: 52374350-031
فکس:52373071-031

همکاری با ما:

در صورت تمایل به همکاری با شرکت نانو واحد صنعت پرشیا  فایل پرسشنامه اطلاعات فردی را تکمیل کرده و به آدرس ایمیل شرکت بفرستید.