بهینه سازی احتراق درکوره های پیش گرم نوردگرم مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون فعال

سازمان طرف قرارداد: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
سال شروع طرح پژوهشی : 1392

اهداف:

سیستم نانوفیلتراسیون فعال با به کارگیری فیلترهای آلوستینا به همراه بهبود دهنده های ابعاد نانویی با اهداف زیر طراحی شده است:
 •  ارائه راهکارهاي بهينه و نوین براي بهبود فرآیند احتراق، مصرف سوخت و کاهش آلاینده های زیست محیطی با بهره گیری از فناوري نانو
 • بهبود هوا تا اندازه ای که به احتراق کامل کمک کند و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم احتراق در کوره به کمک فعل و انفعالات شیمیایی مشخص
 • بهبود عملکرد سیستم احتراق سبب کاهش مصرف انرژی و کاهش آلایندگی می شود.

نتایج و دستاوردهای پروژه:

 • کاهش چشمگیر سوخت مصرفی22
 • کاهش آلاینده های زیست محیطی در اثر کاهش دمای خروجی از دودکش کوره
 • کاهش دمای شروع احتراق
 • افزایش قدرت احتراق
 • کاهش مصرف هوای اضافی جهت احتراق
 • جلوگیری از احتراق ناقص سوخت
 • کاهش اکسیداسیون در دودکش ها

تاثیرات تحقق پروژه:

 • ذخیره انرژی به میزان قابل توجه
 • حرکت به سوی توسعه پایدار و حذف چشم گیر آلاینده ها
 • پیروی از پیمان کیوتو و انرژی پاک که در دستور کار کلیه کشورها قرار دارد
 • افزایش دانش فنی و ارتقا تکنولوژی