کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعهDerakhshaan

پروژۀ بایوجمی- بخش تجاری سازی

 

 

سوابق علمی-پژوهشی:

 • کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی( اصلاح نباتات) از دانشگاه صنعتی اصفهان (عنوان پایان نامه: بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اهلی و وحشی گلرنگ نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی)
 • کارشناس مهندسی کشاورزی ( زراعت و اصلاح نباتات) از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • گذراندن دوره کشت های بدون خاک (هیدروپونیک) در سازمان فنی حرفه ایی

نویسنده مقالات پژوهشی:

 • “Discrimination and genetic diversity of cultivated and wild safflowers (Carthamus spp.) using EST-microsatellites markers”, E. Derakhshan, M.M. Majidi, Y. Sharafi, A. Mirlohi, Journal Biochemical Systematics and Ecology, Vol. 54, P. 130-136, 2014
 • “ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های اهلی و وحشی گلرنگ نسبت به بیماری پوسیدگی فوزاریومی” ، نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی ایران. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، مرداد ۸۹
 • “بررسی و انتخاب جدایه های بیماری زای Fusarium solani مرتبط با بوته میری گلرنگ در منطقه اصفهان جهت بکارگیری در برنامه های اصلاحی”، اولین همایش ملی گیاهان دانه روغنی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، مهر ماه ۸۸

سوابق اجرایی:

 • کارشناس ارشد تحقیقات ومسئول بخش تجاری سازی در پروژه ” بایوجمی” ، شرکت نانو واحد صنعت پرشیا
 • همکاری با معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • همکار دبیرخانه دومین کنگره اتوماسیون صنعت برق ، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مجری طرح تحقیقاتی تنوع ژنتیکی گونه های گلرنگ با استفاده از نشانگر ملکولی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مربی دروس تخصصی کشاورزی در هنرستان کشاورزی دخترانه آذرگل ، نجف آباد، اصفهان

مهارت های تخصصی:

 • کاربرد مارکرهای ملکولی در اصلاح نباتات
 • شیوه های سنتی و نوین اصلاح نباتات
 • کشت های بدون خاک ( هیدروپونیک)
 • کار با نرم افزارهای آماری SAS, PowerMarker, SPSS
 • آشنایی با طراحی صفحات وب