استینا- 540 (Stina 540)، افزایش کارآیی چرخه‌های آبی ماهیان سردآبی

محلول استینا 540، ترکیبی ست نوین که جهت بهبود محیط زیست آبزیان، استفاده می شود.استینا540

مزیت ها:

  • افزایش سرعت نیتریفیکاسیون ( چرخه نیترات زدایی)
  • افزایش اکسیژن محلول در آب باحذف آمونیاک محلول در آب
  • پالایش آب و کاهش COD و BOD در آب
  • بهبود ضریب تبدیل (FCR)
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • عملکرد بهتر داروها و مواد ضدعفونی کننده
  • کاهش قابل ملاحظه گازهای مضر محلول در آب مانند آمونیاک، سولفید هیدروژن و متان
  • افزایش بار مواد آلی در استخرهای پرورش متراکم

روش مصرف:

کاربرد در آب استخر براساس غلظت معین (طبق نظر کارشناس)

توجه مهم: مقدار مصرف این محلول بستگی  به خواص فیزیکی و شیمیایی آب،تراکم و گونه ماهی دارد و براساس تشخیص کارشناس تعیین می شود.