استینا- 400 (Stina 400)، افزایش کارآیی چرخه‌های آبی ماهیان گرمابی

محلول استینا 400، ترکیبی ست نوین که جهت بهبود محیط زیست آبزیان، استفاده می شود.

مزیت ها:

  • افزایش اکسیژن محلول در آباستینا400
  • افزایش چشمگیر تعداد فیتوپلاکتونها و زئوپلاکتونها (Bio Mass)
  • پالایش آب و کاهش COD و BOD در آب
  • کاهش قابل ملاحظه نیتروژن آمونیاکی، متان و سایر گازهای مضر
  • افزایش سرعت چرخه نیترات زدایی
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • بهبود ضریب تبدیل (FCR)
  • عملکرد بهتر داروها و مواد ضدعفونی کننده

روش مصرف:

کاربرد در آب استخر براساس غلظت معین (طبق نظر کارشناس)

 توجه مهم:   مقدار مصرف این محلول بستگی  به خواص فیزیکی و شیمیایی آب ،  تراکم و گونه ماهی دارد و براساس تشخیص کارشناس تعیین می شود.