استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون فعال،جهت حذف آلودگی های بیولوژیکی آب، به منظور افزایش بهره وری غشا در سیستم تصفیه آب

سازمان طرف قرارداد: پالایشگاه نفت اصفهانpalaishgah
سال شروع پژوهش: ۱۳۹۰

اهداف:

  • حذف آلودگی های بیولوژیک آب به منظور افزایش بهره وری غشا در سیستم های تصفیه آب با استفاده از فیلترهای آلوستینا
  • کاهش قابل توجه رشد میکروارگانیسم ها در سطوح بین صفحات غشایی اسمز معکوس
  • کاهش میزان باکتری های موجود در آب تا میزان %۹۹

نتایج و دستاوردهای طرح پژوهشی:

  • بهره گیری از خاصیت ضد کلیفرم نانو فیلترهای شرکت نانو واحد صنعت، کاهش قابل توجه میکروارگانیسم ها و جلوگیری از تکثیر آن ها در آب و سطح صفحات غشا
  • کاهش میزان رسوب در سطح غشا و در نتیجه افزایش عمر مفید غشا
  • کاهش میزان کلیفرم های موجود در پساب بهداشتی پالایشگاه با استفاده از سیستم جدید طراحی شده در شرکت نانو واحد صنعت
  • کاهش میزان میکروارگانیسم های موجود درآب

تاثیرات تحقق پروژه:

  • افزایش عمر مفید غشا در سیستم تصفیه آب و پساب
  • کاهش مصرف انرژی در سیستم پمپاژ به دلیل کاهش فشار مورد نیاز برای غشا
  • کاهش هزینه تصفیه آب و پساب در پالایشگاه