اخبار

مهر ۲۸, ۱۳۹۵

هفدهمین همایش پارکهای علمی فناوری آسیا سال ۹۲ (ASPA 20013)

مهر ۷, ۱۳۹۵

بازدید آقای دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(سال۹۵)

   
مهر ۷, ۱۳۹۵

بازدید دکتر کلانتری دبیر کل خانه کشاورز ایران و مهندس کشاورز معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از سایت پرورش ماهی (بابل سال ۹۴)

   
مهر ۷, ۱۳۹۵

سومین نمایشگاه تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی (تهران سال ۹۴)

مهر ۷, ۱۳۹۵

دهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی (سال۹۳)

   
مهر ۷, ۱۳۹۵

بازدید آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( سال ۹۲ )

مهر ۷, ۱۳۹۵

بازدید آقای دکتر زرگرپور استاندار اصفهان (سال ۹۲)

مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

نهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی (سال ۹۲)

مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

ششمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو ( تهران سال ۹۲)